شرایط عمومی:

1- دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

2- فارغ التحصیلان حین خدمت سربازیبازگشت