مراحل کلی انجام طرح‌های تحقیقاتی احتساب خدمت


1- مراجعه حضوری دانشجویان و دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری که حداقل 24 واحد درسی را در مقطع کارشناسی ارشد گذرانیده باشند و تا تاریخ اعزام به خدمت آنان حداقل 6 ماه باقی مانده باشد.

2- معرفی به استاد راهنما در صورت داشتن شرایط اولیه و قبولی در مصاحبه حضوری در دایره نخبگان به‌منظور اخذ طرح تحقیقاتی

3- تعریف عنوان پروژه توسط استاد راهنما

4- مراجعه به سایت دانشگاه جهت بارگیری (دانلود) مدارک موردنیاز برای انجام طرح تحقیقاتی

5- برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی (پروپوزال) در دانشکده مربوطه با هماهنگی استاد راهنما

6- ارسال مدارک متقاضی با نامه اداری از دانشکده مربوطه به معاونت پژوهش دانشگاه

7- ارسال مدارک به مدیریت نخبگان آجا به‌شرط تأیید طرح پیشنهادی (پروپوزال) در شورای پژوهشی دانشگاه

8- تصویب طرح تحقیقاتی در مدیریت نخبگان آجا (نامۀ اعلام نیاز آجا) که به اطلاع استاد راهنما خواهد رسید و متقاضی می‌تواند از طریق رایانامه (ایمیل) به استاد راهنما، از این مرحله مطلع شود.

9- تأیید نهایی در ستاد کل نیروهای مسلح (نامۀ به‌کارگیری) متعاقباً به اطلاع استاد راهنما خواهد رسید و متقاضی می‌تواند از طریق رایانامه (ایمیل) به استاد راهنما، از این مرحله مطلع شود و سپس روند انجام طرح تحقیقاتی خود را به‌صورت رسمی شروع کند.

10- داوری طرح تحقیقاتی با هماهنگی استاد راهنما و سپس ارائه شفاهی توسط مجری طرح در دانشکده مربوطه

11- اعلام آمادگی جهت برگزاری جلسه ارزیابی طرح تحقیقاتی با ارسال نامه اداری به پیوست پایان‌نامه و لوح‌های فشرده از دانشکده مربوطه به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط استاد راهنما

12- برگزاری جلسه ارزیابی شورای پژوهشی دانشگاه با حضور مسئولین سازمان‌ها و معاونت‌های مربوطه، رؤسای دانشکده‌ها، اساتید راهنما، مشاور و ارزیاب

13- اعلام و ارسال پایان طرح تحقیقاتی، به معاونت نیروی انسانی نهاجا جهت ارزیابی نهایی

14- اعلام و ارسال میزان احتساب خدمت مصوب، به مدیریت نخبگان آجا

توجه:

متقاضیان محترم طرح تحقیقاتی تا انجام مرحله 9، مجاز به انجام هیچ‌گونه فعالیت علمی و تحقیقاتی در این دانشگاه نیستند.

متقاضیان و مجریان محترم طرح تحقیقاتی، جهت هرگونه پرسش و پیگیری، به‌صورت مکتوب از طریق استاد راهنمای خود اقدام فرمایند.

بازگشت