آدرس: میدان آزادی- بزرگراه فتح- مهرآباد جنوبی-‌ دانشگاه هوایی شهید ستاری

تلفن تماس: 64032052-021بازگشت