دانشکده علوم پایه


این دانشکده بعد از تصویب دانشگاه هوایی شهید ستاری در مهرماه سال 1367 جهت تدریس و ارئه دروس پایه ریاضیات، فیزیک، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی، دروس معارف، تربیت بدنی و آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 به عنوان اولین دانشکده مشغول به فعالیت گردید.

دانشکده علوم پایه به عنوان سرویس دهنده تمام دانشکده های دیگر جهت ارائه دروس فوق که عمدتا پیشنیاز دروس تخصصی می باشند، با دانشجویان سال یکم و دوم سروکار دارد تا قبل از اینکه دانشجویان وارد دانشکده های خود شوند دروس پایه را در این دانشکده گذرانده باشند.


با توجه به توسعه رشته های دانشگاه هوایی و نیز افزایش تعداد دانشجویان، گروه معارف، تربیت بدنی و زبان انگلیسی از این دانشکده جدا گردید و در حال حاضر 3 گروه ریاضیات، فیزیک و ادبیات فارسی مشغول به کار می باشند. البته در آینده نزدیک طبق طرح مصوب بنا می باشد گروه های معارف و تربیت بدنی مجددا زیر نظر این دانشکده کار کنند

.

دروس گروه ریاضیات شامل: ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات مهندسی و آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت می باشند.

دروس گروه فیزیک شامل: فیزیک عمومی 1 و 2 و آزمایشگاه های فیزیک مکانیک و الکتریسیته می باشند.

گروه ادبیات فارسی نیز درس فارسی و آئین نگارش را ارائه می دهد که البته بسته به نوع رشته تحصیلی دانشجو نوع دروس ارائه شده فوق متفاوت می باشد

.

در حال حاضر دانشکده علوم پایه در یک فضای مناسب دارای 8 کلاس درس تئوری مجهز به برد هوشمند و 2 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و فیزیک مکانیک در کنار فضای مدیریتی و آموزشی و اداری مستقل تعریف شده است که مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، اجرا و آزمون دروس خود را به شکل مستقل انجام می دهد که البته به دلیل سرویس دهی به تمام دانشکده ها، تعامل قوی و تنگاتنگی را با سایر دانشکده ها دارد.


پیوندها