مرکز پژوهش های نظری

مرکز پژوهش های نظری دانشگاه از سال 1389زمینه های لازم برای اجرای سیاست ها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا (مد ظله العالی)و سلسه مراتب فرماندهی آجا در حوزه تحقیقات نظری را فراهم نموه است. این مرکز ضمن سامان دهی و هدایت فعالیت های تحقیقات نظری در دانشگاه و به کارگیری صحیح منابع و امکانات در جهت پویایی و کارآمدی دانشگاه سامانه مدیریت دانش را در دانشگاه فعال و طرح های مستندسازی تجربیات دانشی را تصویب و اجرا نموده است.

یکی دیگر از فعالیت های مهم این مرکز تصویب و اجرای طرح های هیأت اندیشه ورز و همین طور برگزاری جلسات هیأت اندیشه ورز با موضوعات مبتلا به دانشگاه می باشد.

برگزاری سمینارها، نشست ها و کارگاه های آموزشی و همین طور همایش ها و کنفرانس های علمی در سطح کشور از دیگر فعالیت های مهم این مرکز می باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.

ردیف

عنوان طرح

1

شناسایی راهکارهای درآمدزایی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری از طریق بررسی تطبیقی دانشگاه های موفق در این زمینه

2

آسیب شناسی آموزش و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی دانشجویان پروازی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و ارائه‌ی الگوهای مطلوب جهت ارتقاء آن

3

ارائه الگوی بهینه و راهبردی کارمند یابی و گزینش داوطلبین استخدام در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

4

بررسی موانع و محدودیت های توسعه علم و فناوری در دانشگاه هوایی و ارایه راهکارهای مناسب (با تأکید بر عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی شهید ستاری)

5

تبیین نقشه راه علم و فن آوری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری


جلسات هیأت اندیشه ورز

ردیف

دستور کار جلسه

1

راهکارهای چابک‌سازی در یگان‌های نهاجا و دانشگاه هوایی شهید ستاری

2

راه کارهای عملی اجرای اقتصاد مقاومتی

3

بررسی اهداف فرهنگی و عملیات روانی با رویکرد جامع و آسیب‌شناسانه

4

راهکارهای افزایش فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان در دانشگاه

5

شناسایی 5حوزه کلیدی که با توجه به جهش علمی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

می‌تواند در آنها در چشم‌اندار خود قطب گردد.

6

چگونگی استفاده بهینه از توان و دانش کارکنان وظیفه

7

دفاع هوشمند و همه جانبه


طرح هیأت های اندیشه ورز

ردیف

عنوان

1

بررسی نحوه ایجاد درآمدهای پایدار در دانشگاه هوایی شهید ستاری

2

شاخص سازی و تدوین دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه هوایی شهید ستاری

3

ارزیابی کیفیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه هوایی در یگان‌های عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب

4

شناسایی و اولویت بندی حوزه های دانشی برای مرجعیت علمی در رشته های علوم انسانی و مدیریتی در دانشگاه هوایی شهید ستاری

5

بررسی الگوهای مستند سازی و ارایه الگوی مطلوب مستند سازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری

 

ردیف

عنوان

1

تدوین برنامه جامع سال 1396دانشگاه با تاکید بر معاونت طرح و پژوهش

 

بررسی موانع و راهکارهای گسترش فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری در دانشگاه با تاکید بر علم سنجی

3

بررسی روند رتبه بندی دانشگاه های کشور و ارایه‌ی راهکارهای کاربردی جهت ارتقاء رتبه دانشگاه هوایی

4

بررسی وضعیت برنامه تربیتی و آموزشی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری در قالب برنامه سین

5

تحلیل ترکیبی و فرا تحلیل مقالات دومین همایش الگوی مطلوب فرماندهی نظامی

6

مطالعه و بررسی حوزه های علوم و فناوری های نوین در حوزه هوایی و هوانوردی

7

بررسی و امکان سنجی استقرار آموزش مجازی در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

 

همایش،سمیناروکارگاه

دومین همایش ملی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی 1404با تاکید بر فرهنگ سازمانی- دی ماه 1396 (معاونت طرح و پژوهش)

همایش ملی اویونیک- خرداد ماه 1396 (دانشکده برق)

نشست تخصصی نقشه جامع علمی دانا- مهر ماه 1393 (معاونت طرح و پژوهش)

کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل C4I - آذر ماه1393 (دانشکده برق و کنترل)

کنفرانس ملی جنگ الکترونیک- بهمن1393 (دانشکده برق)

برگزاری همایش‌ توسعه و تعالی سازمانی در ارتش- سال 1395 (دانشکده مدیریت)

شرکت در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران1395

شرکت در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران1396
پیوندها