مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده های افسری آجا برگزار شد.

بازگشت

پیوندها