دومین همایش الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی در دانشگاه هوایی علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد.دومین همایش الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی با حضور امیر سر لشگر موسوی فرمانده نیروی هوایی ارتش امیر سر تیپ آراسته رئیس هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی حجت الاسلام والمسلمین قاضی رئیس ع س نهاجا و جمعی از فرماندهان و مسئولین و پیشکسوتان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد.
هدف اصلی این همایش تبیین الگوی نظامی مطلوب از منظر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر فرهنگ دفاع سازمانی است همچنین تبیین نقش فرماندهی مطلوب نظامی در اقتصاد مقاومتی مولفه های فرمانده الگوی از دیدگاه فرمانده معظم کل قوا جایگاه مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی مولفه های فرهنگ دفاع سازمانی از جمله محورهای این همایش است.

در این همایش ضمن تقدیر از خانواده معظم شهدا وارائه کنندگان مقاله های برتر از کتاب رهبری و مدیریت در اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا و سالنامه شهدای نهاجا رونمایی شد.
بازگشت

پیوندها