سومین همایش نت نیروهای مسلح


تاریخ برگزاری: 15 و 16 بهمن ماه سال 1397

برگزار کننده : ستاد کل نیروهای مسلح

محل برگزاری : دانشگاه هوایی شهید ستاری

قدرت نظامی و دفاعی و توان رزمی نیروهای مسلح در گرو تجهیزات و تسلیحات مناسب و همچنین بهره برداری مناسب از آنها میباشد. از این رو حفظ و نگهداری از تجهیزا ت و سامانه های دفاعی و امنیتی و پشتیبانی موثر از آنها به منظور افزایش دوره بهره برداری، یکی از وظایف اولیه و اصلی همه سازمانها و نیروها می باشد و با توجه به وضعیت خاص جمهوری اسلامی ایران و لزوم بهره برداری حداکثری از تجهیزات و سامانه های دفاعی و امنیتی، این موضوع برای کشور ما از اهمیت فوق العادی برخوردار می باشد.

بنابراین به منظور گسترش و نهادینه سازی فرهنگ نگهداری و تعمیر و ساخت و تولید قطعات مورد نیاز و افزایش طول دوره بهره برداری از تجهیزات، سومین همایش نت نیروهای مسلح با شعار"نگهداری و تعمیر مقاومتی پایدار با رویکرد نهضت قطعه سازی و عمر انقلابی" به منظور تبادل دانش، تجربه، ابتکار عمل ها در حوزه نت برنامه ریزی گردیده تا آخرین دستاوردهای علمی، فناوری، سیستمی، نرم افزاری، مواد و روش های جدید و به روز حوزه نت در سطح نیروهای مسلح به اشتراک گذاشته شود.

محورهای همایش به شرح ذیل می باشند:

  1. معماری و سازماندهی نت نیروهای مسلح

  2. نقش اقتصاد مقاومتی در نت

  3. منابع انسانی، فرهنگ و آموزش در نت نیروهای مسلح

  4. رویکرد مدیریت و مهندسی نت

  5. نهضت قطعه سازی

  6. ابزار، تجهیزات و ملزومات نت

  7. نت نوین

  8. تجربیات نت در نیروهای مسلح

  9. نت نیروهای مسلح در فضای نبردهای آینده

برنامه های جانبی همایش: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حوزه نت نیروهای مسلح و برپایی یادمان شهدای نت

بخش علمی همایش شامل ارائه مقالات علمی و تجربیات حوزه نت نیروهای مسلح می باشد.

مقالات و ثبت تجربیات در قالب فرمت های تعیین شده (که در ذیل صفحه قابل دانلود می باشد) آماده گردد.

مقالات و تجارب از طریق حوزه نت نیروها و سازمانها جمع آوری و پس از بررسی و تایید اولیه به دبیرخانه همایش ارسال شود.

نویسندگان مقالات و تجارب برتر علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جایزه، در دستور نیروها و سازمانها نیز تشویق خواهند شد.

زمانبندی مربوط به دریافت، داوری و انتخاب مقالات به شرح زیر خواهد بود:


ردیف

عنوان فعالیت

زمان انجام

1

دریافت تجارب و مقالات توسط نیروها و سازمانها

ازمورخه97/8/24تا97/9/20

2

بررسی تجارب و مقالات توسط نیروها/سازمانها و تحویل تجارب و مقالات برگزیده به کمیته علمی

ازمورخه97/9/20تا 97/9/25

3

بررسی مقالات در کمیته های تخصصی

ازمورخه97/9/25تا97/10/10

4

بررسی مقالات و تجربیات برگزیده در کمیته علمی

ازمورخه97/10/10تا97/10/20

5

اعلام مقالات و تجربیات منتخب و انجام پیش ارائه ها

ازمورخه97/10/20تا97/11/5


بازگشت

پیوندها